Trainingsbijeenkomst Multifocus Teamrollen

Een Teamrol verwijst naar de kenmerkende manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en met anderen omgaat op het werk.

Teams werken beter samen en presteren beter als ze goed gebruik weten te maken van de verschillende teamrollen van de teamleden. En wat is leuker dan het werken in een succesvol, lekker draaiend team. Zo’n team waarin men gebruik maakt van elkaars verschillende kwaliteiten, bereid is van elkaar te leren, en het resultaat méér is dan de som van ieders afzonderlijke bijdrage.

Ieder mens heeft een eigen focus op de werkelijkheid. Een focus is niet per definitie goed of slecht, maar past wel of niet (helemaal) bij die van andere mensen. Dat beseffen is een eerste stap op weg naar persoonlijke en professionele effectiviteit.

In deze training leert het team de rol(len) van elk teamlid kennen met de daarbij behorende waarden, kwaliteiten, valkuilen, allergieën, karikaturen en uitdagingen. De deelnemers maken hun eigen Multifocus-teamrol-quickscan en bespreken die op constructieve wijze met elkaar.

Daarna maken de teamleden een teamprofiel, dat  aanknopingspunten biedt voor een gesprek over de sterke en zwakke kanten van het  team en de kansen voor groei.

De Multifocus methode die ik inzet als hulpmiddel is een praktische communicatiemethode die inzicht verschaft in jouw eigen wijze van communiceren en in die van anderen.

Ieder mens kijkt vanuit zijn eigen bril (focus) naar de werkelijkheid en die bepaalt wat je denkt en wat je doet.

Elke focus heeft als metafoor een kleur: Wit = objectief. Rood = subjectief. Groen = creatief. Blauw = analytisch. Geel = positief. Zwart = negatief (gebaseerd op het gedachtegoed van de zes denkhoeden van De Bono). Elke focus kent zijn eigen rol met de daarbij behorende waarden, kwaliteiten en vaardigheden (gebaseerd op de niveaus van leren van Bateson en Dilts).

Multifocus is een combinatie van beide methoden waardoor er een verdieping ontstaat. De methode maakt je bewust van je eigen focus zodat je de werkelijkheid om je heen beter leert kennen, aanvoelen, beoordelen, begrijpen en veranderen. Als je het vermogen bezit om te multifocussen is dat goud waard!

CirckelCarla

Doel van de training Teamrollen:

  • Collega’s komen in gesprek over de verschillende niveaus van hun functioneren
  • De openheid en effectiviteit binnen een team worden versterkt
  • Teamrollen worden inzichtelijk
  • Inzicht in eigen en andermans focus wordt vergroot
  • Toepassen van het kernkwadrant (kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen)

Methode: Multifocus methode (G. en L. Overmaat)

NIEUW! TEAMBUILDING speciaal voor teams met een christelijke identiteit!

Samen met Carin Kops bied ik de inspirerende Multifocustraining aan voor teams met een christelijke identiteit, waarin we ook inzoomen op een aantal Bijbelse figuren. Wat kunnen wij van hen leren als het gaat om communiceren en samenwerken? Ook zij hebben een uniek karakter, waarin samenwerking soms stroef of juist heel prettig verliep. Interessant, opbouwend en inspirerend!

Ervaringen van anderen lezen? Klik hier.

Duur bijeenkomst: 3 uur.

Tarief: €500, inclusief afstemmingsgesprek, voorbereiding en bijeenkomst.

Per 1-1-2020 is Kraandijk Coaching vrijgesteld van btw.