Trainingsbijeenkomst Feedback

Feedback betekent informatie aan een persoon geven over de manier waarop zijn of haar gedrag overkomt en of het goed begrepen wordt. Vooral in werksituaties vormt feedback vragen en ontvangen een belangrijk onderdeel van je leerproces. Tegelijkertijd is het voor je collega’s waardevol als jij duidelijke feedback geeft.

De meeste mensen hebben weinig positieve ervaringen met feedback. Meestal vinden mensen het niet leuk om ongevraagd feedback te krijgen, zeker niet als deze kritisch is.

Het komt vaak op een onverwacht moment en de manier waarop is niet altijd professioneel. Je hebt dan de neiging je te verdedigen en van leren is geen sprake.

Ook is er vaak angst om feedback te geven, angst om de ander te kwetsen en angst of je de ander wel mag aanspreken. Is dat niet de taak van de manager? Het gevolg in de praktijk is dat collega’s elkaar weinig feedback geven, maar in de wandelgangen wordt er wel over elkaar gepraat en dat maakt de sfeer juist onveilig.

Hoe creëer je een veilige werksfeer? Het begint met de afspraak: er wordt niet over iemand gepraat, maar met iemand.

De sfeer wordt juist veilig als mensen elkaar wel feedback geven (zowel positief als kritisch), als het maar op een professionele en constructieve manier gebeurt. Beiden leren ervan. De ontvanger leert zijn blinde vlek kennen en de gever leert dat wat hem irriteert ook iets over hemzelf zegt; die allergie, waar komt die vandaan?.

Feedback vraagt oefening en training. Heb je de feedbackregels onder de knie? Dan draagt het bij aan de effectiviteit van het team.

Maak je niet druk, maar DIK

Door op een andere manier te ‘kijken’ naar de ander, door te Denken-In-Kwaliteiten (DIK), verloopt een ‘lastige’ feedback vaak soepeler. Je ziet waarom de ander zich zorgen maakt en begrijpt hem beter. Dat geeft nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor een oplossing om samen te werken.

Denken in kwaliteiten hoort bij een goed gesprek. Probeer eens op een andere manier te luisteren en vraag dan door. Iemand die je als bemoeierig ervaart, heeft als onderliggende kwaliteit bijvoorbeeld zorgzaamheid of betrokkenheid. Neem een kwaliteit en zet daar eens ‘te’ voor: ‘zorgzaam’ wordt dan ‘te zorgzaam’ en dat zie je als ‘betuttelend of bemoeizuchtig’.

Multifocus methode

Vanuit het Multifocus perspectief bestaat de feedbackcyclus uit: vragen, geven, ontvangen en delen. Hiermee ligt het initiatief van feedback bij de persoon zelf en door feedback te vragen wordt er gelijkwaardigheid gecreëerd. Dat betekent een omslag in denken en doen.

Mensen gaan zich actiever opstellen, durven feedback te vragen, en zijn bereid om te leren.

Doel van de training Feedback:

De onderlinge communicatie versterken binnen een team.

  • Kennis en inzicht vergroten rondom onderlinge communicatie
  • Elkaar leren zien en aanspreken op kwaliteiten
  • Feedbackvaardigheden verder ontwikkelen
  • Openheid en transparantie dragen bij aan een veilige sfeer op het werk

Methode: Denken in kwaliteiten (bron: Vilans) en aspecten uit de Multifocus methode (G. en L. Overmaat)

 

Ervaringen van anderen lezen? Klik hier.

Duur bijeenkomst: 3 uur

Tarief: €500,00, inclusief afstemmingsgesprek, voorbereiding en bijeenkomst.

Per 1-1-2020 is Kraandijk Coaching vrijgesteld van btw.