Ervaringen

Ervaringen met individuele coaching bij Kraandijk Coaching

 

Echtpaar – Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel

‘Ik heb onder meer geleerd wat het belang is van het serieus nemen van mijn beperking’

Ik weet nu dat het belangrijk is om goed mijn grenzen aan te geven. Dit leerdoel is nog niet afgerond, maar ik heb hier al stappen in weten te zetten. Carla heeft ons ook geholpen in het prioriteiten stellen en het leven in het ‘hier en nu’. Dus vooral focussen op de processen waar we nu mee bezig zijn. Mijn partner ziet dat ik beter mijn grenzen kan aangeven. En zij merkt voornamelijk dat ik gebaad ben bij duidelijkheid en een goede structuur. Hierdoor functioneer ik vele malen beter.
Wat mij aanspreekt is dat iemand van buitenaf een periode met ons oploopt in onze processen. Het is fijn dat iemand meedenkt, coacht, positieve feedback geeft en af en toe stimuleert in keuzes maken. Carla luisterde goed en stelde goede vragen. Ze speelt uitstekend in op wat er speelt. Op het moment van een incident greep ze gelijk in en dacht ze actief mee in een oplossing. Dat was precies wat wij op dat moment nodig hadden. Fijn ook dat ze christen is en samen met ons bidt.

 

N.S. – TotalBalance; coaching en therapie op basis van pastoraat

‘Op het gebied van een baan vinden weet ik nu heel goed wat ik kan en wat mijn sterke punten zijn’

Ik zag alles negatief en heb geleerd om wat luchtiger naar het leven te kijken. Omgaan met moeilijke situaties vind ik soms nog steeds lastig, maar ik raak er niet meer van in paniek. Ik vond het fijn om een 1-op-1 gesprek het hebben met iemand die mij vertrouwt en in mij gelooft. Ik voelde integriteit en respect voor mijn tempo in het coachtraject.

 

W.R. – Coaching op balans binnen werk; grenzen en verantwoordelijkheid

‘Mijn collega’s zien nu dat ik meer begrens’

We hadden gesprekken en tegelijkertijd bewustwording door middel van PMT oefeningen. Deze afwisseling vond ik fijn. Op deze manier was er meer balans tussen verstand en gevoel. Mijn collega’s zien nu dat ik meer begrens. Ze zien mij tegelijkertijd daar ook nog mee worstelen. Begrenzen gaat totaal niet vanzelf, maar ik ben er wel mee aan de slag gegaan.
Ik vond het prettig met Carla. De manier hoe ze naar mij luisterde, hoe ze mij het gevoel gaf dat ik er gewoon mocht zijn, gewoon zoals ik ben. Er was geen veroordeling en er was veel ruimte om te mogen leren en te ontwikkelen. Ik voelde ook een bepaalde gelijkwaardigheid, deze heb ik gewaardeerd.

 

M.M. – Coaching op assertiviteit

‘Mijn grootste doel was zelfkennis’

Dat is in elk geval behaald. Door de gesprekken heb ik subdoelen kunnen opstellen en handvatten om die te bereiken. Ik ben tevreden met de mate waarin ik de doelen heb behaald. Carla luisterde en paste haar verschillende coachingsvormen daarop aan. Ik kan mijn grenzen nu eerder herkennen en naar mijn omgeving communiceren. Ik heb de gesprekken heel erg gewaardeerd. Bedankt voor je luisterende oor, zonder veroordeling.

 

S.W. – Coaching op persoonlijke groei

‘Ik kan positiever naar de toekomst kijken, naar wat ik wel kan en wat er wel mogelijk is’

Een aantal dingen uit het verleden hebben beter een plek gekregen en zingen niet meer rond in mijn gedachten.

 

C.K.E. – Coaching op persoonlijke ontwikkeling

‘Ik kan op dit moment beter een focus behouden in de dingen die ik doe’

Ik vond de gesprekken erg waardevol, gesprekken gingen diep (in positieve zin), waardoor ik zelf ook in de diepere lagen van mijn handelsmotieven, keuze-motieven kwam, dichter bij mijn gevoel, dichter bij mijn verlangens. Wat me aansprak zijn vragen die Carla stelde. En de open houding die Carla had; geen beoordelende houding. Dat gaf vertrouwen en openingen.

De verschillende ‘vormen’ vond ik ook erg waardevol. Moet zeggen dat Carla ook heel wat kennis paraat heeft. Ik ervoer de afstemming als echt waardevol!

Ik kan op dit moment beter een focus behouden in de dingen die ik doe. Ik kan op dit moment bewuster keuzes maken voor activiteiten/kiezen voor een bepaalde verantwoordelijkheid op basis van wat ik zelf wil.

 

M. – Coach de coach

‘Het coachgesprek heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven’

Ik heb één coachgesprek gehad met Carla over mijn onzekerheid ten aanzien van iemand die ik heb begeleid. Carla stelde mij gerichte, directe en verdiepingsvragen om zo bij de kern van de oorzaak van mijn onzekerheid te komen. Ook vond ik het mooi dat ze vaak verrassende vragen stelde, waardoor ik nu op een andere manier tegen dingen aankijk. Ze vroeg regelmatig door en daarmee kreeg het gesprek meer diepgang, wat voor mij meer inzicht opleverde. Het coachgesprek heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven. Ik kan nu beter met onverwachte situaties in een gesprek omgaan.

Carla heeft een professionele houding, maar er was ook ruimte voor humor. Ik voelde betrokkenheid bij haar. Ook luisterde ze goed naar mij en kwam regelmatig terug op zaken die ik vertelde. Dat kwam het gesprek ten goede. Ik voelde me gehoord. Ze had echte aandacht voor mij, een open houding. Dat heb ik als prettig ervaren.
Wat ik goed vond, is dat ze concreet gedrag benoemde die ze bij mij zag, waardoor ze mij aan het denken zette. Ze gaf mij de ruimte om mijn verhaal te vertellen en liet de stilte bestaan. Ze vulde die niet in en dat vond ik sterk.

Ze is vasthoudend om dieperliggende zaken naar boven te krijgen.
Het coachgesprek met Carla heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Zij inspireert mensen en je kunt altijd zelf bepalen of en hoe je met zaken verder gaat.

Voor mij is het de tijdsinvestering zeker waard geweest.

 

C.B. – Studiebegeleiding/coaching

‘Ze liet mij in het proces mijn eigen kracht gebruiken’

Carla stemde af op mijn vragen en behield daarnaast het overzicht. Ze liet mij in het proces mijn eigen kracht gebruiken. Ik heb van Carla geleerd om zelfreflectie actief toe te passen. Daardoor heb ik een beter inzicht gekregen in mijn professioneel en persoonlijk functioneren. Doordat ik inzicht heb gekregen in mijn functioneren, zal ik zeker effectiever kunnen werken omdat ik nu weet waarom ik iets doe en welke methodiek ik waarom toepas in mijn werk. Ze had goed inzicht in de voortgang van mijn leerproces en wat ik daarin nodig had om te kunnen groeien. Dank voor alles wat ik van je geleerd heb.

Dank voor alles waar ik mij nu bewust van ben!

 

S.Y. – Persoonlijke- en werkgerelateerde coaching

‘Dit heb ik zeker geleerd in de afgelopen gesprekken; laat jezelf zien!’

Het waren prettige gesprekken, het zette mij aan het denken. Ook kreeg ik soms nieuwe inzichten aangereikt. De sfeer was prettig en vertrouwd. De coach voelde goed aan waar de onduidelijkheden voor mij zaten en stuurde in haar vragen hier goed op aan. Soms week het onderwerp af van mijn gevoel, maar zij wist dit constant terug te leiden op een prettige manier. Het reflecteren en eens dieper naar verbanden zoeken sprak mij aan. Het brengt een bewustwording mee en daar leer je van. Het kost tijd om een goed gesprek te voeren. Maar het geeft inzicht, begrip en daardoor kracht. Dit is een bewuste keus om hier tijd voor vrij te maken. Zo moet je in alle dingen die je wilt doen keuzes maken en deze was goed!

Ik kreeg verhelderingsvragen, gevoelsvragen en denkvragen e.d. Ook kreeg ik soms advies en op andere momenten moest ik juist zelf ideeën aandragen. Dit heb ik zeker geleerd in de afgelopen gesprekken; laat jezelf zien! Bedankt voor de begeleiding en wie weet tot ziens!

 

L.F. – Coaching op competentie

‘Er bestaat bij mij geen twijfel meer over mijn kwaliteiten’

De coach kan goed analyseren en stemde derhalve goed af op mijn vragen.
Er bestaat bij mij geen twijfel meer over mijn kwaliteiten. Ik kan deze nu concreter maken en hanteren.

De gesprekken en oefeningen spraken mij aan. Hiermee kwamen wij tot verkleining van de feitelijke toestand tot hetgeen ik nastreefde.

 

Ervaringen met teamontwikkeling:

Met o.a. de teamtrainingen Feedback, Visie/Missie en Teamrollen.

‘Ik ervaar meer openheid, meer meningen, meer drang voor inzet’.

 • ‘Carla, ik vond jou een hele plezierige coach die een rust uitstraalde waardoor ik mij meteen vertrouwd voelde bij jou. Ik heb veel van jou geleerd op een hele fijne en leuke manier. Ik keek uit naar de bijeenkomsten en zal er voor waken dat het geleerde in de praktijk uitgevoerd zal blijven worden binnen ons team, maar ook binnen de andere teams’.
 • ‘Ik zelf heb er veel aangehad. ik vond het jammer dat niet altijd ons hele team aanwezig was’.
 • ‘Ik vond de teamrollen bijeenkomst waardevol. Goed om van elkaar te weten welke kwaliteiten er bij jou horen en hoe je elkaar kunt helpen/aanvullen’.
 • ‘Carla is rustig, open en belangstellend. Zij brengt nuttige kaders aan waar je als personeel mee aan de slag kan. Volgt vorderingen goed op’.
 • ‘Feedback: Interessante training met handige handvatten. Het begint langzaam te komen in het team, vergt misschien nog wel herhaling van training. Intervisie momenten kunnen hier misschien ook wel bij aansluiten/leerzaam zijn’.
 • ‘Teamrollen: Collega’s vooral leren kennen. Interessante manier van kijken naar het team’.
 • ‘Mensen zijn zich bewuster geworden. Ook zien zij nu in dat persoonlijke ontwikkeling en inzetten van talenten belangrijk is’.
 • ‘Een stukje bewustwording. Naar mijn idee zijn we ons als team bewust geworden van het feit dat er punten zijn waarin we nog zeker kunnen groeien’.
 • ‘We begrijpen elkaar beter, vangen dingen goed op en de sfeer is heel goed’.
 • ‘Meer begrip voor elkaar ,meer inzicht in persoonlijkheid van collega’s’
 • ‘We waren een nieuw samengesteld team bij de start van het coachingstraject en waren nog wat onwennig bij elkaar en wisten niet goed hoe de rollen verdeeld waren na een roerige tijd waarin een aantal teamleden zijn weggegaan. Nu kan ik zeggen dat we veel meer duidelijkheid hebben, onze communicatie is verbeterd en daardoor is er meer vertrouwen en veiligheid binnen het team ontstaan’.
 • ‘Ik ervaar meer openheid, meer meningen, meer drang voor inzet’.
 • ‘Het werkt en het voelt fijner ik ben meer nu op mijn gemak’.
 • ‘Meer openheid en inzet in elkaars kwaliteiten’
 • ‘Duidelijkere rollen, betere verhouding met de leiding en hoe er met hen gecommuniceerd kan worden, rust in het team, rust bij cliënten’.
 • ‘Er begint wat te leven, er wordt meer gepraat en geuit.. Het team leert elkaar beter kennen, er komt iets meer openheid. Er wordt meer nagedacht over hoe doen we, wat we doen’.
 • ‘Er is in vergelijking met vorig jaar een open sfeer gekomen. Het was erg plezierig om mee te maken. Ik zag er best wel wat tegenop, vooral om alles goed op te slaan en toe te passen. Maar achteraf was het heel waardevol. Ik mag zijn wie ik ben en dat was bij mijn vorige werkkring wel anders’.
 • ‘Goede cursus, Top.’
 • ‘Hebben wij de mogelijkheid om contact met jou op te nemen als we tegen bepaalde dingen aanlopen?’
 • ‘Bedankt voor de leerzame bijeenkomsten!! De openheid en betrokkenheid die je uitstraalde waardeerde ik erg, maar ook zeker je positieve houding’.