Coachaanbod

Wat zoek jij?

Jouw specifieke coachingsvraag is ook meer dan welkom, schroom niet om mij een mailtje te doen via de contact pagina of telefonisch contact met me op te nemen.

Tarieven

Voor tarieven, kijk onderaan de beschrijving van elk coachaanbod.

Ons kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Een coachsessie duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Coaching vindt in Dronten plaats of op een nader overeen te komen locatie. Wandelen behoort ook tot de mogelijkheden.

Zijn er financiële belemmeringen voor jou? Neem gerust contact op met mij, dan kunnen we kijken naar wat wel mogelijk is. Ik wil voor een ieder laagdrempelig en toegankelijk zijn.

Vergoedingen

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Als je zzp-er bent of iemand met een bedrijf, kun je de coachingkosten opvoeren als bedrijfskosten.

 

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget voor de medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Daarbij wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 

Via PGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB.

 

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten, inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via de ziektekostenverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

 

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.